Kompozytowa powłoka ceramiczna Ceramic Polymer STP-EP

Cechy i korzyści:

 • Wysoka odporność chemiczna
 • Znakomita odporność na ścieranie
 • Tolerancja powierzchniowa
 • 100 %-owa odporność na wszelkiego rodzaju węglowodory
 • 100 %-owa długookresowa odporność na wodę morską
 • Odporność na temperatury do 120 °C (w zależności od środowiska – wilgotne/suche))
 • Wysoka zawartość części stałych

Opis produktu:

Ceramic Polymer STP-EP to tolerancyjna względem powierzchni 2-składnikowa kompozytowa powłoka ceramiczna ze specjalnym spoiwem epoksydowym, gwarantująca znakomitą odporność na ścieranie i zabezpieczenie antykorozyjne dla różnego rodzaju podłoży w środowiskach agresywnych. Ceramic Polymer STP-EP to cienkowarstwowy materiał powłokowy niezawierający rozpuszczalników.

Zastosowania:

Powłoka wewnętrzna i zewnętrzna do:

 • Konstrukcji stalowych
 • Zbiorników i rurociągów
 • Konstrukcji morskich i lądowych

Opakowania i wydajność:

Pojemnik 19,98 kg (16,65 kg części A + 3,33 kg części B)

 • Pokrycie przy grubości powłoki 100 μm: 132 m2
 • Pokrycie przy grubości powierzchni 200 μm: 66 m2

Wróć