• Start
  • Realizacje
  • Obróbka niskopyłowa Sponge-Jet w zbiorniku wody amoniakalnej Zabezpieczenie żywicą Ceramic Polymer Proguard CN 200

Obróbka niskopyłowa Sponge-Jet w zbiorniku wody amoniakalnej Zabezpieczenie żywicą Ceramic Polymer Proguard CN 200

Sponge-Jet to nowoczesna technologia obróbki ścierno-strumieniowej pozwalająca na stokrotne obniżenie zapylenia w czasie przygotowania podłoża metalowego, co umożliwia znaczącą poprawę widoczności i komfortową pracę w zbiornikach o małej kubaturze.

Zabezpieczenie wewnętrzne zostało wykonane natryskowo, przy użyciu żywicy Ceramic Polymer Proguard CN200.

Wróć