Tace ochronne

Zabezpieczenia chemoodporne do powierzchni betonowych to część oferty zaawansowanych materiałów firmy Chesterton.

Posadzki betonowe w otoczeniu zbiorników procesowych są nieustannie narażone na działanie różnych chemikaliów. W przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia ich degradacja postępuje wyjątkowo szybko.

Kompozyt chemoodporny ARC 988 do powierzchni betonowych został zaprojektowany by chronić przed stężonymi kwasami (98% kwas siarkowy), rozpuszczalnikami organicznymi i zasadami. Jego grubość nominalna to 6 mm. W przypadku aplikacji na równe powierzchnie, dopuszcza się również zastosowanie jego cienkowarstwowego odpowiednika ARC CS4.

Wróć