• Start
  • Realizacje
  • Zabezpieczenie antykorozyjne rur i kształtek do wody pitnej

Zabezpieczenie antykorozyjne rur i kształtek do wody pitnej

Zabezpieczenie wewnętrzne rurociągów zostało wykonane za pomocą kompozytu Ceramic Polymer KTW-1.

Powłoka posiada atest higieniczny do wody pitnej wydany przez NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH.

Zabezpieczenie zewnętrzne zostało wykonane przy użyciu powłoki Ceramic Polymer SF/LF posiadającej klasę korozyjności C5-M.

Obie powłoki są kompozytami bezrozpuszczalnikowymi charakteryzującymi się bardzo wysoką adhezją do podłoża.

Wróć