Zabezpieczenie rynny przenośnika śrubowego do biomasy

Zabezpieczenie trudnościeralne rynny przenośnika śrubowego transportującego biomasę najwyższej jakości kompozytem trudnościeralnym ARC MX2.

Kompozyt ten posiada zbrojenie z ceramiki o różnej granulacji, a jej zawartość w materiale przekracza 90%.

Obróbka strumieniowo ścierna została wykonana ścierniwem Sponge-Jet.

Wróć