• Start
  • Realizacje
  • Zabezpieczenie warstwą trudnościeralną ślimaka wirówki dekantacyjnej

Zabezpieczenie warstwą trudnościeralną ślimaka wirówki dekantacyjnej

Zabezpieczenie płytek trudnościeralnych dodatkową warstwą trudnościeralną polega na przygotowaniu podłoża przez obróbkę strumieniowo-ścierną, aplikacji warstwy wiążącej
ARC S2, a następnie nałożeniu warstwy trudnościeralnej ARC BX2.

Przygotowanie powierzchni wykonujemy przy użyciu specjalnego ścierniwa - Sponge Media, które stanowi korund w gąbce oraz urządzenia do oczyszczania Sponge-Jet.

Wróć