Zabezpieczenie zbiorników gazowych

Powłoki na zbiornikach gazowych wymagają wyjątkowo dobrego zabezpieczenia i podlegają restrykcyjnym inspekcjom podczas ich odbioru.

Firma Chesterton wykonała zabezpieczenie nowych zbiorników na gaz kompozytem ceramicznym Ceramic Polymer Proguard CN200. Minimalna grubość powłoki dla tego zabezpieczenia wynosiła 1500 µm.

Ceramic Polymer Proguard CN200 to dwuskładnikowa powłoka kompozytowa z mikrocząsteczkami ceramicznymi na bazie ultranowoczesnej żywicy nowolakowej. System ten zapewnia odporność na działania chemikaliów, zabezpieczenie przed korozją i ścieraniem dla rożnych podłoży w skrajnie agresywnych środowiskach przy podwyższonych temperaturach roboczych.

Wróć