Zabezpieczenie zbiorników procesowych

Zabezpieczenie wnętrza zbiornika procesowego – osadnika na zakładach chemicznych, podobnie jak i każdego innego zbiornika, musi zostać wykonane zgodnie ze sztuką i technologią aplikacji. W zależności od rodzaju i stanu powierzchni stosuje się neutralizację chemiczną przy pomocy myjek hydrodynamicznych z preparatem Chesterton, obróbkę hydrodynamiczną ultrawysokim ciśnieniem w przypadku pozbycia się gumy, bądź laminatu, czy też obróbkę strumieniowo-ścierną szlaką pomiedziową, korundem bądź specjalnym ścierniwem
Sponge-Jet. Profil chropowatości jaki zaleca się dla naszych powłok to 75-125µm oraz klasa czystości min SA 2,5. Firma Chesterton wykonała zabezpieczenie tego osadnika kompozytem ARC S2.

Wróć