Kontakt

Chesterton International Polska sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

Biuro i Magazyn Bud. „G”
Centrum Szkoleniowo – Serwisowe Bud. „D"
NIP: 627-22-18-785
REGON: 273664197

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000024790 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000 zł.