Powłoki cienkowarstwowe

ARC 797(E)

Zawierający 100% części stałych, szybko penetrujący, modyfikowany podkład epoksydowy o niskiej lepkości.
Powłoka przemysłowa ARC 797(E) przeznaczona do gruntowania i uszczelniania powierzchni betonowych. Zapewnia odpowiedni podkład dla innych powłok epoksydowych ARC.

ARC CS2(E)

Cienkowarstwowa powłoka epoksydowa na bazie żywicy Novolac do ogólnych zastosowań.
Cienkowarstwowa zawansowana powłoka kompozytowa, opracowana do ochrony powierzchni betonowych. CS2(E) jest stosowana w środowiskach łagodnych chemikaliów.

ARC CS4(E)

Cienkowarstwowa powłoka epoksydowa odporna na substancje chemiczne.
Zaawansowana powłoka kompozytowa do ochrony powierzchni betonowych w środowisku silnych chemikaliów.

ARC NVE VC

System o wysokiej odporności.
Modyfikowana powłoka na bazie nowolaku winyloestrowego do aplikacji na powierzchnie betonowe wymagające ekstremalnej odporności chemicznej.

CN 200

Proguard CN 200 to dwuskładnikowa powłoka kompozytowa z mikrocząsteczkami ceramicznymi na bazie ultranowoczesnej żywicy nowolakowej. System ten zapewnia odporność na działania chemikaliów, zabezpieczenie przed korozją i ścieraniem dla różnych podłoży w skrajnie agresywnych środowiskach przy podwyższonych temperaturach roboczych.

CP-Synthofloor 8010 Plus

CP-Synthofloor 8010 Plus jest używany do zamykaniapowierzchni betonowych, przy których można liczyć się z późniejszym wtórnym zawilgoceniem. CP-Synthofloor 8010 Plus może byćstosowany jako powłoka rozprowadzana wałkiem lub rozprowadzany przy zastosowaniu szpachlowania tworząc fakturę baranka.VOC < 1 %, bez alkoholu benzylowego, praktycznie bezemisyjny

CP-Synthofloor 8016 Plus

CP-Synthofloor 8016 Plus to wyjątkowo ekonomiczna powłoka z wypełniaczem na bazie żywicy epoksydowej stosowanajako podkład oraz wypełniacz na podłoże cementowe. Produktwykazuje bardzo dobre właściwości przywierające i zwilżające.VOC < 1 %, bez alkoholu benzylowego, praktycznie bezemisyjny.