Powłoki antykorozyjne

169 Plus

Proguard 169 Plus to 2-składnikowa, wzmocniona poliestrem, poliuretanowa powłoka nawierzchniowa o doskonałych właściwościach antykorozyjnych. Jest to warstwa nawierzchniowa dla epoksydowych/poliuretanowych systemów powłokowych w wymagających środowiskach.

ARC S2(E)

Odporna na erozję powłoka kompozytowa do natrysku, ze zbrojeniem ceramiką.
Kompozyt wzmocniony ceramicznie, stosowany do ochrony wszystkich powierzchni metalowych, narażonych na erozyjne, korozyjne i intensywne przepływy cieczy.

CN 200

Proguard CN 200 to dwuskładnikowa powłoka kompozytowa z mikrocząsteczkami ceramicznymi na bazie ultranowoczesnej żywicy nowolakowej. System ten zapewnia odporność na działania chemikaliów, zabezpieczenie przed korozją i ścieraniem dla różnych podłoży w skrajnie agresywnych środowiskach przy podwyższonych temperaturach roboczych.

CN-1M

Proguard CN-1M to 2-składnikowa powłoka odporna natemperaturę i działanie chemikaliów z silanizowanym wypełnieniemw postaci mikrocząsteczek najwyższej klasy, w połączeniu zultranowoczesną hybrydyzowaną żywiczną bazą epoksydowonowolakową.

CN-OC

Proguard CN-OC jest odporną na działanie temperatury i środkówchemicznych powłoką dwuskładnikową z silanizowanymwypełnieniem z mikrocząsteczek, na bazie ultranowoczesnej,zhybrydyzowanej żywicy epoksydowej novolac do stosowaniana podłożach ze stali szlachetnej.

KTW-1

Ceramic-Polymer KTW-1 to 2-składnikowa powłoka zsylanizowanym wypełnieniem mikrocząsteczkowym połączonaze zhybrydyzowaną bazą z żywicy epoksydowej do specjalnychzastosowań we wrażliwym obszarze wody pitnej.

SF/LF

Ceramic Polymer SF/LF to tolerancyjna powierzchniowo2-składnikowa kompozytowa powłoka ceramiczna ze specjalnymspoiwem epoksydowym, gwarantująca znakomitą odpornośćna ścieranie i zabezpieczenie antykorozyjne dla różnego rodzajupodłoży w środowiskach agresywnych.

STP-EP

Ceramic Polymer STP-EP to tolerancyjna względempowierzchni 2-składnikowa kompozytowa powłoka ceramicznaze specjalnym spoiwem epoksydowym, gwarantująca znakomitąodporność na ścieranie i zabezpieczenie antykorozyjne dlaróżnego rodzaju podłoży w środowiskach agresywnych.Ceramic Polymer STP-EP to cienkowarstwowy materiał powłokowyniezawierający rozpuszczalników.